Ang ating kasaysayan

Wika nga ng isang kasabihan, hindi raw tayo makararating sa ating paroonan kung hindi tayo lumilingon sa ating nakaraan. Pero paano kung lumilingon naman tayo, kahit paminsan-minsan, at pagtingin natin ay wala tayong malilingunang malilinaw na bakas ng ating nakaraan?  Ganito, sa palagay ko, ang dilemma nating mga Filipino pagdating sa ating kasaysayan. Napuna na ng ilang mga iskolar gaya ni Virgilio Almario at Ambeth Ocampo ang pagkakaroon natin ng maiikling alaala sa naging kasaysayan ng ating bansa, kaya hindi tayo nakakausad patungo sa pagbabago ng ating mga maling gawi, paniniwala at gawa. Ilan sa mga itinuturong dahilan ay wala tayong sistematikong  paraan ng pasulat na pagtatala sa mga naganap sa ating kasaysayan (bago pa man dumating angmga Kastila), at karamihan naman sa mga naitalang dokumento hinggil sa history natin ay inakda lamang ng mga banyaga (at least iyong mga sumasaklaw sa panahong 16th-19th century).

Kaya hindi tayo ganoon kamalay kung nagkaroon nga ba tayo ng malalim na kaugnayan sa mga karatig na kaharian noong sinaunang panahon. Hindi malinaw sa atin kung ano ang ginagawa ng ating mga ninuno nang sila ay pumirme na sa ating mga isla matapos maglagalag sa karagatan. Wala tayong kaide-ideya kung ang ating mga tradisyon ay katutubo nga sa atin o halaw na sa kalinangan ng mga dayuhan

Kaugnay rito, nabasa ko minsan kayi F. Sionil Jose na hindi na nating dapat ipagluksa ang kawalan ng ating bansa ng isang dakilang sibilisasyong maaari nating linungin upang makausap tayo sa hinaharap. Sa halip, aniya, mas mahalaga na matuto tayo sa ating mga kamalian upang hindi na ito maulit.

Umaalingawngaw pa rin sa akin ang mga linyang ito habang nagbabasa ako ng mga pitak at website na patungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Marami-rami pa pala tayong  hindi nalalamang detalye hinggil sa ating nakaraan at ni hindi man lang nababanggit sa ating mga teksbuk. At kailangang pang basahin at unawain natin ang mga ito lalo na’t tila umuulit lamang tayo sa ating mga gawi, pagkakamali at paniniwala. Maaaring simulan natin ito sa pamamagitan ng pagtatala -ahit sa blog-ng ating mga kuro-kuro, opinyon at salaysay sa mga kaganapan sa ating bansa.

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s